BUSINESS – vaše povolání, obchod, podnikání, byznys začíná pohovorem.

Každým rokem řada absolventů škol přichází s kůží na pracovní trh. Potenciální zaměstnavatelé, businessmani u nich vítají porozumění moderním technologiím, flexibilitu, dravost a otevřenost změnám. Přesto se uchazeči o zaměstnání dopouštějí opakujících se chyb.
ucházení se o práci 
Přiměřenost oblékání
·         Ne každá pozice vyžaduje nutně oblek. Uchazeč o zaměstnání by si měl uvědomit, že první dojem je jen jeden.
·         Oblečení na pohovor by nemělo být nějak výstřední a příliš sexy a mělo by být přiměřené pozici, o kterou se ucházíte.
·         U manažerských funkcí je nezbytností dobře padnoucí oblek u mužů a kostýmek u žen.
·         U řemeslných pozic nezkazíte nic běžnými kalhotami s košilí, případně doplněnou sakem.
 
Nedostatečná příprava
·         Menší firmy i korporace se stále častěji setkávají s nedostatečnou přípravou absolventů na pohovor.
·         Běžně se tyto firmy nesetkávají s absolventy, kteří by byli na pohovor připraveni ve smyslu znalostí o dané firmě, kam mají zájem nastoupit.
·         Další chybou bývá špatná posloupnost kladených otázek. Málokterý absolvent má připravenou odpověď na otázku, jakou mzdu si představuje. Pokud se sám zeptá dříve na mzdu než na pracovní náplň, je to důvod proč v pohovoru dále nepokračovat.
 rozhovor mezi dvěma lidmi
Vylepšování životopisu
·         Absolventi ve snaze maximálně v životopise zaujmout, nadsazují. Nejvíce je to v oblasti znalosti cizích jazyků. Pohovor bývá veden také v konkrétním cizím jazyce, při čemž se znalost ihned ověří. Ohledně jazyků stále překvapuje, poměrně špatná znalost a to i u řady mladých lidí.
·         Životopis někdy prozradí tolik, že více již zaměstnavatelé vědět ani nechtějí. Například uvedený mail typu „milacek2 zavináč xxx.cz“ hovoří sám za sebe.
·         Pozitivně se u vstupních pohovorů hodnotí, když si absolvent napíše pracovní zkušenosti z brigád, které absolvoval na předešlé škole.
 
Pracovní podmínky
·         Klesá zájem o zodpovědná místa, kde se musí řídit pracovní kolektiv.
·         Mladí vzdělaní lidé chtějí dobře vydělávat, ale více si cení svého volného času a tak již při pohovoru požadují alespoň jeden den v týdnu tzv. home office, práci z domova.