Pojem „Karma“ se šíří Internetem jako lavina

Nikdo z nás není oddělen od celku, kterým je planeta Země, potažmo Česká republika, všichni jsme součástí jednoho světa a cokoliv provedeme, vždy se k nám produkty naší tvorby vrací jako bumerang. Ať už se jedná o vyřčená slova, myšlenky, nebo skutky, vždy je tu nějaká příčina, která předchází následku. Vždy.
Pojem „karma“ se začal objevovat i na mnoha místech na Internetu. Zpočátku to byly weby s duchovním zaměřením a šířením kosmických zákonů, pak se karma začala stávat běžnou součástí nejrůznějších diskusních fór a stránek, kam lidé mohli přispívat svými znalostmi a dovednostmi.
školní tabule
Některé weby s karmou pracují aktivně, slovo karma pro ně neznamená jen holý výraz čehosi vzdáleného z oblasti duchovních nauk. Karma se tu ujala jako prvek hodnocení a duchovním principům se snaží přiblížit alespoň tím, že nabízí lidem povědomí o dobrých vlastnostech a ctnostech v protikladu s těmi zrůdnými.

S karmou se můžete setkat již na mnoha místech, zejména v diskusích

Karmu používají především webové stránky, kam mohou přispívat různí lidé bez rozdílu věku, náboženského vyznání a pohlaví, a karmou se hodnotí jejich přínos a přístup k ostatním. Hodnotí se tu, jak lidé v diskusích mezi sebou komunikují, drsné a urážlivé poznámky se pochopitelně známkují záporně, ty konstruktivní, byť mohou znít kriticky, co lidem pomohou v růstu k sobě samým, jsou tzv. „karmicky na úrovni“.
Lidé se špatnou karmou si jednak zadělávají na problém, že je lidé neberou za přátelské tvory, v nejhorším případě může být jejich účet výrazně omezen. V každém případě karma napomáhá takovým lidem dávat příležitost k nápravě a změnit jejich životní styl a způsob chování. Řada lidí zkrátka potřebuje zkušenost formou poučení na vlastní kůži, což ostatně funguje i v reálném životě.
Kéž by to v životě bylo tak snadné, jako otevřená diskuse na webech, kde se každý projeví v plném světle a ihned.
žluté míčky
U některých webů lze zjistit, kdo komu, a jaké karmické hodnocení udělil, a podle toho si dotyčná osoba může vytvořit lepší obraz o sobě samé a o těch ostatních. Karma se také začíná objevovat u různých zpravodajských subjektů, hodnocení jednotlivých redaktorů nebo přispěvatelů se stává moderním fenoménem a zdá se, že se s ním budeme setkávat čím dál častěji.