Vzdělání a etiketa slušnosti

Rozlišujeme vzdělání všeobecné a odborné. A k tomu všemu patří výchova. Mluví se stále o demokracii, ale to, jak se u nás často lidé na veřejnosti projevují, to se slušným chováním nemá žádnou spojitost. A přitom se to týká mnohých, o kterých se říká, že to jsou vzdělaní lidé.
knihy na podnosu

  v  Rodina vychovává děti a následně je škola vzdělává. A k tomu vzdělání patří neodmyslitelně i výuka o správném a slušném chování. A samozřejmě o morálce. Když nastane vyhrocená situace, tak podle toho se pozná, jak se i vzdělaní lidé projevují. Nejenom v soukromí, ale hlavně na veřejnosti. Podle toho, jestli se chovají slušně a s úctou k druhým, tak se posuzuje kultura národa.
Jak je výše uvedené, výchova dětí začíná v rodině. Jak se chovají rodiče k sobě navzájem, tam je počátek výchovy. Jak morálky, tak slušnosti. Co se týká vzdělání, možná si to někteří mladí lidé neuvědomují, ale to, že vzdělání je v našem státě dostupné všem a je naprostou samozřejmostí, toho by si měli vážit.
  v  Mnozí lidé vědí, že po celé republice je mnoho škol, kde se dětem věnují učitelé a profesoři s velkou péčí, aby jejich žáci a studenti získali nejlepší vzdělání. Je to umožněno i tím, že dříve bylo ve třídách na základní škole téměř 28 až 30 žáků, nyní se to pohybuje přibližně okolo 20 žáků na jednu třídu. Učitelé a profesoři se jim určitě snaží předat své nejlepší vědomosti. A neustálé vzdělávání berou jako samozřejmost.
Ale co se v současnosti na některých školách s dětmi a studenty děje, že ke svým učitelům nemají respekt a úctu, to rozum nebere. Kdy to začalo? A proč?
Každý se ohání tím, že v demokracii se každý může vyjadřovat, jak to cítí, jak to chce. Ale vzdělaní lidé by měli mít doslova zakódováno slušné chování.
stohy knih

Možná, že to, co občas vidíme na naší současné politické scéně, tak se to bere tak, že vše je beztrestně dovoleno. Tam se často veřejně odehrává, jak se navzájem naši vzdělaní politici osočují, urážejí a používají i vulgární výrazy. Etiketu slušnosti mají doslova „na háku“. Je to smutné, ale pokud lidé vidí, jak se chovají veřejně „ti nahoře“, tak se možná není co divit, že se někteří lidé chovají zrovna tak. Jak v soukromí, tak na veřejnosti.