Rozpínající se Čína

Evropská unie kdysi přišla s nápadem, že by bylo fajn, kdyby výrobky byly kontrolovány z hlediska bezpečnosti uživatelů a ochrany životního prostředí. Tento pokrok v humanitním myšlení štrasburských hlaviček došel až tak daleko, že byla vymyšlena značka zvaná CE (z francouzského „conformité européenne“).

Toto označení ukazuje prohlášení výrobce, že na své triko přísahá, že výrobek je ve shodě se základními požadavky platných směrnic stanovených pro užívání tohoto označení. V praxi to znamená, že výrobek prošel kontrolou do Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU podle příslušných směrnic.

Avšak, značení CE neznamená, že byl výrobek vyrobený v EU a už vůbec neukazuje kvalitu výrobku. Povinné označení se týká jen těch výrobků, pro které CE stavuje příslušná směrnice. Jedná se především o konkrétní typy stavebních výrobků, zdravotnických potřeb a hraček. Značení CE musí být uvedeno na výrobku, manuálu nebo záručním listu. A také je přísně zakázáno používat ty značky, u kterých by mohlo dojít k záměně či pomýlení. Zdá se to tedy, jako dobře vymyšlený plán.  

Ovšem čínské hlavičky jsou hlavičky chytré a podnikavé. A proto najdeme na čínských výrobcích také značku CE. Ale jak je možné, že výrobky, které neprošly žádnou kontrolou evropského trhu, drze používají toto „ušlechtilé“ označení? Snadno. Značení CE zde znamená Chinese Export. Ovšem s tím rozdílem, že CE evropského typu má písmena blíže dále od sebe.

Čínská verze má písmena blíže u sebe. A pomalu, ale jistě, je od sebe oddalují a doufají, že si ničeho nevšimneme. I po stížnosti k evropskému soudu, komise EU nezjistila existenci této značky (a vzdálenost písmen od sebe se nepočítá). Tak alespoň Číňané svatosvatě slíbili, že budou respektovat evropské legislativy. Přece by nám nelhali. Laik a člověk neznalý, tedy nemá šanci od sebe tyto rozdíly odlišit.

I tak to ale zkusíme. Evropské CE jsou pomyslné dva kruhy dotýkající se jeden druhého. Čínské jsou prostě jenom u sebe. Takže hurá do obchodu s pravítky a kružítkem. Mnoho zdaru.